ข่าวประชาสัมพันธ์“ สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ” BPI CONFERENCE 2020