ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษา  


กำหนดการค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นักศึกษาจะต้องพักค้างในวิทยาลัย โดยไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณค่ายก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ในกรณีที่นักศึกษาเดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถเข้าพักได้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยแจ้งที่ อ.ลิขิต 08 5600 9126


โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น  | 23 พ.ค. 2562  | เข้าชม : 104  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด