ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562  


สอบคัดเลือกวันที่ 9 มีนาคม 2562
----
คณะศิลปศึกษา สายครู เรียน 5 ปี
- สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา เปิดรับสมัคร 13 คน
-----
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สายศิลปิน เรียน 4 ปี
- สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เปิดรับสมัคร 30 คน
----

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่

http://registra.bpi.ac.th/

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/open…

สอบถาม โทร 043 811 317
ว่าที่ ร.ต.ลิ่วเมฆา อุ่นฤทธิ์ 087 227 6872
อ.พรสวรรค์ พรดอนก่อ 098 373 4914
อ.อังศุมาลิน ทาธิสา 097354 9497
อ.ไพชยนต์ ขจรนาม 061 928 8933
อ.ลิขิต รามัญพงษ์ 085 600 9126


โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น  | 23 พ.ค. 2562  | เข้าชม : 216  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด