ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (รอบที่2)  โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น  | 23 พ.ค. 2562  | เข้าชม : 60  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด