1.ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักเรียน

new
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน-2562
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน-2562 ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 1  ครั้ง 
“ สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ” BPI CONFERENCE 2020
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 “The 4 th Bunditpatanasilpa Institute Academic Article National Conference (4 th BPI - ANC)” และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 “The 3rd Bunditpatanas ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 08 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 17  ครั้ง 
งบทดลอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 29 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 13  ครั้ง 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562 ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 29 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 100  ครั้ง 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 02 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 101  ครั้ง 

ทั้งหมด 9 รายการ Page : 1 [ 2 ] Next>>

 

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ครู

ทั้งหมด 0 รายการ

 

3.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้ปกครอง

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในกำหนดการ ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 38  ครั้ง 
จัดประชุมผู้ปกครองและรับนักเรียน นักศึกษาที่มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองและรับนักเรียน นักศึกษาที่มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ดร.จำเริญ. แก้วเพ็งกรอ นำเสนอวีดีทัศน์จากสถาบันบัณ ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 31  ครั้ง 

ทั้งหมด 2 รายการ Page : 1

 

4.ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัคร

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สอบคัดเลือกวันที่ 9 มีนาคม 2562 คณะศิลปศึกษา สายครู เรียน 5 ปี - สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา เปิดรับสมัคร 13 คน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สายศิลปิน เรียน 4 ปี - สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เปิดรับสมัคร 30 คน ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 167  ครั้ง 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ปวช.1
#มัธยม1 #ปวช.1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครแล้ว บัดนี้ ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 สอบคัดเลือก วันที่ 16 มีนาคม 2562 ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 383  ครั้ง 
รับสมัคร ป.บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
สมัครด้วยตนเองที่ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 93  ครั้ง 

ทั้งหมด 3 รายการ Page : 1

 

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 79  ครั้ง 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มเติม และประกาศสถานที่ วัน เวลาสอบ สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 67  ครั้ง 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (รอบที่2)
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (รอบที่2) ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 59  ครั้ง 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน์ เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินนักศึกษาใหม่ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าดำเนินการและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน ๕๐๐ บาท ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และให้มารายงานตัว ในวันที่ ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 102  ครั้ง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 33  ครั้ง 

ทั้งหมด 5 รายการ Page : 1

 

6.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั่วไป

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 วันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 สวนลุมพินี
Zone 3 หมู่บ้านอีสานแซ่บนัว พบการแสดงเวทีหมู่บ้านอีสานจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โปงลางกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. ทุกวัน ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 118  ครั้ง 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ การคัดเลือกรัตนมณีศรีนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ การคัดเลือกรัตนมณีศรีนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 30  ครั้ง 

ทั้งหมด 2 รายการ Page : 1