ประชาสัมพันธ์ BPI CONFERENCE 2020
ประชาสัมพันธ์ BPI CONFERENCE 2020 ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 04 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 20  ครั้ง 
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน-2562
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน-2562 ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 27  ครั้ง 
“ สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ” BPI CONFERENCE 2020
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 “The 4 th Bunditpatanasilpa Institute Academic Article National Conference (4 th BPI - ANC)” และการ ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 08 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 82  ครั้ง 
งบทดลอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 29 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 32  ครั้ง 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562 ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 29 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 128  ครั้ง 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 02 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 125  ครั้ง 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราเหมาจ่าย จำนวน ๒ อัตรา
ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างอัตราเหมาจ่าย จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ...
โพสโดย : นายวุติชัย หลงน้อย | 01 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 194  ครั้ง 
กำหนดการค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษา
กำหนดการค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 106  ครั้ง 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สอบคัดเลือกวันที่ 9 มีนาคม 2562 คณะศิลปศึกษา สายครู เรียน 5 ปี - สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา เปิดรับสมัคร 13 คน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สายศิลปิน เรียน 4 ปี - สาขาศิลปะดนตรีและการแ ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 219  ครั้ง 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 วันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 สวนลุมพินี
Zone 3 หมู่บ้านอีสานแซ่บนัว พบการแสดงเวทีหมู่บ้านอีสานจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โปงลางกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. ทุกวัน ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 147  ครั้ง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 99  ครั้ง 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ปวช.1
#มัธยม1 #ปวช.1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครแล้ว บัดนี้ ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 สอบคัดเลือก วันที่ 16 มีนาคม 2562 ...
โพสโดย : นายกิตติศักดิ์ บุญชื่น | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 448  ครั้ง 
 
 ปฏิทินกิจกรรม |  ภาพกิจกรรมทั้งหมด